Politikai Innováció - Politológusblog a más minőségekért

2014. október 04. 14:35 - politologus

Török Gábor már nem mandulafa

"S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben,
Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!
Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,
Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?”
(Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról)

Jó néhány napja Török Gábortól hangos a sajtó: egy új blogposzt, sok válaszcikk, megosztások és hozzászólások, végül a szerzővel készült interjúk harsogják a kiváló politológus jelenvalóságát.
A reakció mutatja magát a blogbejegyzést is, mert az írás nehezen vitatható igazságtartalmai mellett ott az egész mély kiszámítottsága: a legjobb időben, a legmegosztóbb témáról, már a kezdéssel, amely a “ne olvassa el” közléssel jóhogy azokkal olvastatja el, akiktől mintha óvná az írást, olyan fő tétellel, aminek magja hatalmas közhely, és így tovább. Ez visszatérésnek volt szánva, nagy bummnak, ami persze hozza az interjúkat, bár akár azok is előre tervezettek voltak. Látszik, hogy Török Gábor kiváló újságíró és kommunikációs szakember is. 

A kritikusok pedig rögtön nekiállnak úgy általában a politológusok szidásának is, meg hogy TG már milyen politológus. Ez így nem oké, ne legyen az a lényeg, hogy mit mondhat és mit nem egy politológus, hanem az érveinek minőségére kell figyelni. Nevezheti-e Orbánt - vagy bárki mást - jó politikusnak? Igen, tegye, ha úgy gondolja! Meg jósoljon is, mondjon erőset is, oktasson. És még innen bőven messzebbre lehet menni, akár neki is, még ha eddigi szerepválasztásának határát döntögeti, akkor is.

A kritikusok tévednek, Török nem semmitmondó és mellébeszélő. Inkább óvatosnak nevezném, de azt se felejtsük el, hogy piacképesnek kell maradnia, több irányba is, ezért küzd a középért. Az óvatósság és a közép miatt szögezi le mindig, hogy jelenleg csak ezt tudjuk, ebből tudunk kiindulni, és ezért reflektál visszafelé jó meglátásaira és hibáira, főleg ez utóbbira. A közép azonban elvileg széles, ezért lenne még ott hely, de Török és hívei megnyilvánulásaiból gyakran süt a kizárólagosság hirdetése, hogy egy elemző ezt teheti csak, amit ő. Mert ezekben a keretekben ő lesz az, akinek igaza van. Csakhogy ez a játék nem az igazságról szól, hiába gondolják hívei. A pártatlanság vagy a pártatlanság látszatának védelme mindig arra sarkall, hogy vonjunk vissza az igaznak érzett - és érvekkel is bőven alátámasztható - állítások erejéből a csupán védhető szintre, mert így a véleményt még nem tartják ítéletnek, és nem csak egy oldalon fog tetszést aratni az igazság vélelme.

Amint többször is írtam, Török politológusi szerepe nem eleve adott, hanem választott szerep. Mondhatja ő és szerzőtársai a politológusokról írt tanulmányukban, hogy mi tartozik e szerephez, az tudományos álláspont marad, és mint ilyen, akár cáfolható, meghaladható. Ő is nyugodtan tarthatja magát az elemző munkáját leíró paradigmához, ha abban megtalálja a hangját, az érveit, a számításait. Török írásainak, azok elejét sokszor foglalja el e szereppel vívott birkózás, ami tiszteletreméltó is valahol.

Azt is írtam már, hogy tévedés a teljes értékmentesség hirdetése vagy elvárása a politológustól, és nem igaz, hogy a nagy politikatudósok nagyságát valami ilyesmi adná. Emiatt és a a TG-féle rendkívül tudatos szerepválasztás miatt nem tetszett soha, amikor a TG-t bírálókra évekig az jött, hogy nem értik meg, TG mit is akar. Ugyan már miért ne értenék? Egyetérteni viszont nem kell. Amint TG mondandója, úgy szerepvállalása vagy szerepének kitöltése is vitatható, mint minden választás eredményezte álláspont.

Nincs mit támadni hősünk tudásán. TG képzett, tudja, amit kell, de hiába gondolják egyesek, hogy politológusként az egyetemen szerezte meg politikai éleslátását, ez attól függetlenül történt. TG másokhoz hasonlóan elvéthet sok mindent, viszont mindenkinél jobban érzi és előbb veszi észre a lényeges témát, jelenséget, irányt.

Török Gábor és mondandója pótszer is sokaknak, egyeseknek akár kábítószer. Amire hősünk maga is utal a blog fejlécében, a “józan észt” pótolja. Török léte támasz mindazoknak, akik a politika láttán elvesztették hitüket a józan ész létezésében, vagy legalábbis politikai jelenlétében, de pláne manifesztációjában. És ami a legdurvább, ez a pótszer mindenkinek kell, még azoknak is, akikkel szemben elvileg létrejött, akikben túltengenek a politikával kapcsolatos érzelmek. Mert az elfogult rajongó szeretné a legjobban, hogy a másik, az utált fél a józan ész által is jól le legyen húzva. Hiszen ő is belátja saját elfogultságát, talán szégyelli is, de milyen jó látni, hogy egy józan eszű, pártatlan és elfogulatlan, nagy tudású elemző is azt mondja, amit ő! (Persze ellene is szól néha, de az csak az önkritikát, és annak helyességét erősíti tovább, és be is zárul a kör.) Emlékezzünk csak, Török milyen látványos megoldást fejlesztett ki az érzelmek megítélésére, amikor azt ajánlotta jobboldali olvasóinak, hogy az ő politikusaik által mondottakat képzeljék el Gyurcsány szájából elhangzónak, vajon hogyan vélekednének akkor róla.

TG tehát megadja nekünk azt, amit a pártok nem. Vagy ha lennének is pártok, amelyek megadják, TG lenne az első, aki ennek sikertelenségre ítéltségét észrevenné.

A Törökgáborelemez személy-körüli blog volt és majdnem maradt is (lásd mindjárt), ennek legnyilvánvalóbb jele a szerzőről akár rossz véleményt mondók kéjes elhelyezése oldalt bazinagy terjedelemben. Ez szerintem túlélte önmagát, már nem kell sem Török Gábort bemutatni, sem az elhatárolódást érzékeltetni az idézettek véleményalkotói minőségétől.

TG valamikor a múltkor (amikor Orbánnal volt valami fotón) reagált, hogy személye került az érdeklődés középpontjába, és most is azt mondogatja, hogy sajnálom, ez vagyok, ilyen vagyok, tényleg. Sajnos itt Török téved. Ő ugyanis nem egyszerű ember, hanem már intézmény. Nemcsak súlya van a szavának, hanem minden szava tett is, dolgok létezését vagy nem-létezését, mondhatóságát vagy nem-mondhatóságát, elfogadhatóságát vagy elfogadhatatlanságát dönti el százezrek számára. Török már nem politika-véleményező, hanem politikacsináló. Ezt tudomásul kell végre vennie, de szerintem nagyon is tudja, mert szerephelyezkedése efelé viszi, ha mellette magas nívójú embernek is bizonyul (akit lehet követni).

Nyilván lehet ez ellen ímegni-ámogni, hogy nem ez volt a szándék. Azért még egy filmrészletet hozok illusztrációként (reménytelen küzdelem a megértésért?): A főhős sok pénzt elverve azzal a jelszóval kampányol a vele együtt háromszereplős választásokon, hogy “semelyiket a három közül”. A sikeres kampány során aztán figyelmeztetik, hogy hiába mondja a magáét maga ellen is, egyenesen halad afelé, hogy őt válasszák meg.

Nem lehet azzal takarózni, hogy csak egy ember vagyok a magam véleményével. Ezen már túl vagyunk, azt hiszem, elég régóta. Amikor Török demokratának titulálta Orbánt a 2006-os népszavazási ötletekor, elsimította a forradalomelmlegetés miatt Orbán iránt érzett averziókat, és ugyanezt teszi most is. A demokráciával kapcsolatos kijelentései hasonlóan "mederbe terelők", ezekről magamat idézem:

“A demokrácia ugyanis nagyon tág fogalom, ezért teszem azt akár ellenzéki képviselők parlamenti tevékenységének ellehetetlenítése, vagy akár letartóztatásuk, népszavazások elszabotálása trükközésekkel, ellenzéki tüntetések szétveretése stb. sok kombinációban és nagy dózisban is belefér a demokráciába. Ezért aztán a publicisták demokráciaféltő szövegeire mindig rányikkanhat a politológus, hogy ez feleslegesen riogat, az éppen aktuális nem szép kormányzati lépéstől (meg a korábbiaktól is) még bőven demokrácia van. És egyébként tényleg. A lelkiismeretes, de billegni épp nem akaró politológus persze azt is megjegyezheti, hogy a demokráciákat (meg a pártrendszereket, a politikai kultúrát stb.) osztályozni is lehet, és a skálán el is lehet mozdulni valamerre, és hogy az a valamerre jól érzékelhető életvitelbeli különbségeket is jelent.” (Politológusi szerepek 2.)

Ami TG általában kitűzött szerepe, hogy segítse az események értékelését, az eligazodást, ilyenkor megbicsaklik, mert nem szól demokrácia és demokrácia közötti nagy különbség lehetőségéről. Elképzelhetetlen, hogy Török ne értené, hogy a jelenleg diktatúrát kiáltók jó része a demokrácia milyenségét, annak megváltozását panaszolja a maga módján. Töröknél ekkor a pártatlanságőrzés mint vezérelv beőrli az emberek eligazítását mint másik vezérelvet (mert ha olyan megengedően tág a demokrácia-definíciója, akár a diktatúra-definíciója is lehetne olyan). Szerintem egyébként nem értékalapon áldozza fel egyik vezérelvét, hanem piaci megfontolásból, lásd fentebb.

Továbbá: amennyire igaza van Töröknek abban, hogy apokalipszis kell ide, a választóknak kell megérni arra, hogy a professzionalizálódott politikán, akár annak logikáján változtasson, annyira nem érti a folyamatban való eddigi részvételét. Török “értékmentes” felfogása épp ezt a professzionalizálódást fogadtatta el az emberekkel, a politikai logika ezerszeres harsogásával, és gyakran a sok más körülménytől való eltekintéssel maga is a profi politikának segített be, és nem annak elszámoltatásába. Akaratlanul, legyünk megértőek, de ha egy intézmény rábólint mindenre, hogy ezt is meg lehet tenni, meg azt is, mert ez állt érdekében, meg mert neki volt erre képessége és lehetősége, meg a politika játékát csak így játszhatják, satöbbi-satöbbi, akkor nem csodálkozhatunk, ha az emberek az intézményben bízva szépen elfogadják mindazt a kérlelhetetlen racionalitás megbólogatásával, vagy a lemondó legyintéssel kísérve. 
Nekem is biztos többet számít Török értelmezése valami politikai jelenségről, mint egy nyavalyás kis parlamenti határozat vagy nyilatkozat ugyanarról, hiába utóbbi egy igazi intézmény, az előbbit igaziság nélkül is erősebb intézménynek vélem, ha a véleményemre való ráhatását veszem.

Sokáig gondoltam azt, hogy TG egy korán jött mandulafa Pannónia földjén, aki olyankor és úgy hozta be az értelmesség igényét és realitását a politika értelmezésébe, amikor az fájóan hiányzott (vagyis mindig). Ez talán így is történt, és a hazai tél zúzmarája is töbféleképp fogta be rügyeit. Ma már inkább úgy vélem, hogy a blog fejlécének “a józan ész pártján” mottójának második fele is beteljesült: Török Gábor párt.

Kedvelői igazi párthívek, akik ezelőtt leharapták volna bárki más fejét, ha politológusként / politikai elemzőként “jó politikust”, meg “ezek soha nem fogják megverni”-t kiált, de most ezért is megvédik (egyébként szerintem helyesen). Adott továbbá a brand, adott a nyilvánosság, a bejáratott szemlélet pedig maga a koalícióképesség.

Ha egyetértesz vagy vitatkoznál, lájkold és kövesd a Politológusblogot!
follow us in feedly

14 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://politologus.blog.hu/api/trackback/id/tr366758557

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

FOUREY · http://baloldaliliberalis.blog.hu/ 2014.10.04. 15:57:04

ennek a bejegyzésnek akaratlanul is pontról pontra a cáfolata a legutóbbi poszt a blogomon és egyúttal annak, amiket ott leírtam, jó alátámasztása az itt olvasható gondolatmenet.

livengood 2014.10.05. 15:43:18

Tovább emeled TG szösszenetének jelentőségét.

Ráadásul mintha TG is egyre jelentősebbnek érezné agymenését amit egyébként teljes joggal blogposztjában így vezetett fel: "Régóta nem jelentkeztem elemzéssel. S ez sem igazán az lesz."

Tehát ő is érezte még a kezdetekkor, hogy ez nem igazán elemzés. Nem is az. Mára viszont eljutott odáig, hogy citálta az egyik kedveskedőt, aki a tudós elefántcsont tornyát védi (de minek?): "Tegyük fel, hogy a politológus az értékválasztásos modellt követi elemzéseiben. Vajon megfelelhet-e egy ilyen elemzés a tudományosság kritériumainak?"

Tehát tulajdon képen - a HVG, a 168 óra, a politologus.blog, stb... szerzőivel egyetértésben - az előző idézettel a facebook oldalán TG azt sejteti, hogy a fenti írás szárazon, érzelmektől mentesen, kizárólag a tudományosság jegyében íródott. Pedig érzelmileg is fűtött okfejtés ez. Ő maga kezdi így: "Azoknak írok, akiknek - hozzám hasonlóan - gondot okoz annak eldöntése, hogy mi is történik ebben az országban..."

Újra olvasva blogján az elmélkedését (az indítás túlfűtöttségétől függetlenül is) ismét megállapítom, hogy az írás egészéből elsősorban nem a tudományosság süt, hanem az a tiszteletteljes álláspont amiből - politológiától függetlenül - TG szemléli a világot.

Ez nem baj, sőt! Csak hát szólnék, hogy kezd ez az egész bohózattá válni. Egyre kínosabb.

TG téved. Ráadásul nem végezte el a leckét sem. Elemzésnek régóta híre hamva sincs, van viszont interjú, meg hatásvadász írás.

Nem értem a felzúdulást. Nem látni, hogy TG azon túl, hogy kulturáltan viselkedik egy ideje nem csinál semmit? Ugyan úgy tanácstalan ahogy az egész politikai, kulturális, polgári és nempolgári ellenzék. Mert hogy ő is az ellenzékhez tartozik, mert demokrata! :) Mindenki béna, TG sem lóg ki a sorból.

Halljuk meg a hangját blogposztjának elején és próbáljuk azt megérteni: "gondot okoz annak eldöntése, hogy mi is történik ebben az országban"

livengood 2014.10.05. 16:12:04

"Kedvelői igazi párthívek" meg "nem egyszerű ember, hanem már intézmény" !?

Lárifári! :DDD
Komolyan, ez már bohózat!

Jolka40 2014.10.05. 17:30:13

Az óvatosság csak nüansznyival különbözik a gyávaságtól. A pártatlanság vallása a semmitmondástól.

politologus · http://politologus.blog.hu 2014.10.05. 17:31:35

@livengood: Én nálad és TG-nél tágabbnak gondolom az elemzést, sőt, igazából nem is szeretem a kifejezést. Nem egynemű műfaj az, és a tárgy is sokat számít (pl. a pártok választási esélyeinek taglalása mindig elemzés-szagúbb lesz, mint egy jelenség leírása), nem csupán a tudományosság vagy a szemléleti módszer.
TG legújabb írását tehát nem választom el a többitől. Ha esszéisztikusabb is a szöveg, körüljárja a tárgyát, érvel stb.

Te azt írod, hogy nem csinál semmit, arra azt mondanám, hogy kb. elérte az általa alkotott keretek határát. Meg ezzel némileg ellentétben azt, hogy állásfoglalásai nagyon is csinálnak valamit, eseményt és politikát.

török gábor 2014.10.05. 18:22:53

@livengood: mielőtt tovább menne ez az amúgy szórakoztató érvelés, szeretném jelezni, hogy az alapja téves. soha, egy pillanatig sem gondoltam, hogy bármelyik blogos írásomnak köze lenne a tudományhoz. még az elemzéseknek sincs sok, talán csak áttételes, közvetett, de ez még elemzésnek sem volt nevezhető.

wowerman 2014.10.05. 18:41:44

@livengood: Jól összefoglaltad a dolgot, megvilágítva a nüanszokat is. Azért TG is tehetne többet mint azt harsogni állandóan hogy "NINCS DIKTATÚRA". Hisz nyilván nem egy Kínában élünk (pláne nem Észak-Korában), ez teljesen nyilvánvaló, ahogy ez a cikk is írja, az emberek a demokráciánkban beállt negatív változásoknak, folyamatoknak adnak hangot ezzel a szóval.

Épelméjű 2014.10.05. 19:22:33

Hihetetlenül jó poszt lett Török Gábortól, minden szavával egyet lehet érteni. Semmi más nem kell hozzá mint kicsiny intelligencia. Bölcsész szakon végzettek és válosi plolik nem is értik, nem véletlenül, bölcsészek és plolik :)

1. Orbán hihetetlenül jó politikus, eszméletlenül ügyes, emberfeletti teljesítményt nyújt. Hihetetlen.

2. Az impotens és hiteltelen baloldali vezetők közül mind, mindegyik egy életre lejáratta magát, az összes. Örökre a szégyenpadon maradnak.

3. Orbán bukni fog, majd ha jön, majd ha egy teljesen új arc jön, új párt, bal vagy jobb oldalon. Ha ügyesek lesznek Orbánnak vége.

4. Szerencsétlenségünkre Orbán még sok évig marad, marad míg nem jön az új.

5. Bölcsészek és plolik, jajj, mi lesz veletek...

6. Demokrácia van még ma is, és holnapután is az lesz...

7. A baloldal ugyanolyan korrupt mint a jobb. Fidesz=MSZP=DK=Együtt.

8. Azért vetik meg a Bölcsész és Ploli embereket, mert a korrupció kiszolgálói és haszonélvezői.

9. Azért szarik az emberek döntő többsége a Bölcsész és Ploli jajveszékelésre, mert a korrupciót nagyobb bajnak gondolja, minthogy DK, Együtt, vagy Fidesz kormányoz.

10. Intelligencia hiányában szenvedő Bölcsészek és Plolik sose fogják megérteni a valós problémákat.

11. Így szeretjük a jajjveszékelőket és ennyire is szarunk rájuk...

wowerman 2014.10.05. 19:35:39

@Épelméjű: jobbikos kollégánkat hallhattuk

MEDVE1978 2014.10.05. 20:04:16

Tök vicces. Minek megideologizálni valamit, ami ennyire nem jelentős. Én megértem, hogy Török Gábornak ma nehéz dolga van. Egy egyoldalú versenyt kommentál, ahol már legalább 4 éve csak az egyik csapat rúg igazi gólokat, míg a többiek játékosai egymást rúgják fel.

Ez sajnos egy unalmas szerep, mert míg a góllövő csapat szurkolói folyamatos kritikamentes dícsőítést várnak el, ezt nem lehet nyíltan megtenni, hiszen akkor oda lenne a függetlenség látszata. A többi csapat szurkolói meg azt várnák el, hogy mutassa meg azt, hogy a nyertes csapat egyébként folyamatosan szabálytalankodik azzal szemben, aki az útjába kerül, meg a bírókat is lefizette, ne pedig azt, hogy ők egymás között hogyan lövik tökön egymást és fetrengenek a tehetetlenségükben. No ezt se lehet, mert, akkor is eltűnne a függetlenség látszata.

Egyébként megértem Török Gábort. Valószínűleg ő is gondol valamit a FIDESZ kormányzásáról magában. De tisztában van azzal, hogy a piaci értéke masszívan csökken majd, ha előjön a dologgal. Ebből a szempontból nem más, mint egy átlag politikus. Ő sem táncolhat ki a sorból - a pártvéleményből, csak őneki ez a sor a kényszeres egyenlő távolságtartás, függetlenségre törekvés. Sajnos ez sem teszi izgalmasabbá vagy jobb elemzővé sem :(
Így jutunk el sajnos oda, hogy az általam sültbolondnak tartott Tamás Gáspár Miklós sokkal érdekesebben nyilatkozik meg a politikai eseményekről (amit ő elemzésnek gondol), mint Török Gábor.

Gyurcsány egy mocskos közokirathamisító adócsaló ! · http://www.youtube.com/watch?v=Fe_6EavXIwA 2014.10.05. 20:45:21

@wowerman:

Ettől egyszerűbb a helyzet.

Török Gábor érti azt, amit a ballibek nem.

Nevezetesen hogy nem lehet örökké diktatúrázással nyerni, mégha az MSZP-nek és társainak nincs is más programja rendszerváltás óta, akkor sem.

És azt is érti, hogy miért tart ott a baloldal, ahol:
"...akiket ma rajta kívül a pályán látunk, azok nem fogják soha megverni. Mai politikai ellenfelei nem fogják tudni kihasználni a politikai inga mozgását.
...
Változás csak akkor lesz, ha valakik valamikor megértik, hogy nem magukat, hanem a választók többségét kell meggyőzniük igazukról.
..."

politologus · http://politologus.blog.hu 2014.10.05. 21:06:04

@MEDVE1978: Ez a blog többek között azért is jött létre, hogy politológusként mást és másképp mondjunk a politikáról, mint TG teszi. Jól érzed, hogy az ő szerepének a valódi pártmeccsek idején volt az aranykora. Ma írni a magyar politikáról már több politikai filozófia, politikai kultúra stb. behozatalát is igényelheti, és nem kell visszariadni a mélyebb beleérzésektől és vízióktól sem, ha megérteni akarunk.

zorki 2014.10.05. 22:27:05

Azt természetesen megértem, hogy párthívőkkel -e poszt után tehát TG híveivel is- demokráciáról-diktatúráról vitázni értelmetlen.
Azt ellenben egyáltalán nem értem, hogy politológusoknak miért ne lehetne?
TG -ebben a posztjában igazából nem érvelt amellett, hogy demokrácia van. Mit érdemes vizsgálnunk, ha a demokráciát, annak fokozatait mérnénk, vagyis azt mit tesz érte vagy ellene a kormány és a parlamenti többség?
Nézzük a törvénykezést. Hát ez egyáltalán nem igazolja azt, hogy tovább demokratizálódnánk.
Ezt mutatja az Alaptörvény elkészítésének, elfogadásának módja, és annak hiányosságai.
A törvénykezés általános módja egyenesen aggályos, és ezt nagyon nehéz lenne cáfolni.
A törvénykezés céljai sem a demokratizálódást szolgálják.
Érvekre egy ilyen hozzászólásban csak szűkösen futja. De...
Bárki, bármit mond az ÁB jogköreinek csorbítása nem a demokratizálódás felé mutat. Tudom, hogy ezt az érvet a Fidesz -és küldötteik az ÁB-ban- valós (vagy vélt) jogelvekkel is készek lesöpörni az asztalról. Csak hogy a szociális népszavazás idején még nem ismerték ezeket a jogelveket vagy akkor még nem is léteztek?
Az országgyűlési választási rendszer átalakítása sem a további demokratizálódást, sokkal inkább a kormányzás céljait szolgálja.
Ezeknél is rosszabb az önkormányzatiság csorbítása, hisz pont ez a terep az, amelyen a demokrácia hiányos társadalom a demokratizálódás felé haladhatna.
De azok a törvények sem a demokratizálást szolgálják, amelyeket rövidtávú, kormányzati taktikai céloknak rendelnek alá: magánynyugdíj, ágazati adók, devizaadósság intézésének formái, reklámadó, rezsiharc stb.
Nehéz vitatni, hogy a demokratizálódás folyamata megtorpant és több területen visszafordult.
Ez az, amit szövetségeseink is látnak.
Még valamit.
Lehet komcsizni, ballibsizni, de ez nem változtat a tényeken! Tetszik, nem tetszik, a szoclib kormányok a törvénykezésben sokkal kevesebbet tettek a demokratikus vivmányok ellen, ami egyéb számos és méretes hibáik kártételét nem kisebbíti.
Ha ebből a szemszögből vizsgáljuk Orbán Viktort, akkor azt tudom megállapítani, hogy szembefordult azzal, az énjével aki 1989-ben Nagy Imre temetésén beszélt, és emiatt az én szememben már nem igazán jó politikus, ellenben kíválóan ért a hatalom gyakorlásához, kíválóan ismeri annak technikáját. A politika azonban ennél többről szól.
Ezt jól példázza, hogy míg az országban nyugodtan, (látszólag) konfliktus nélkül kormányozhat -hatalmi technikákat bevetve-, addig a külpolitikában, ahol hatalmi technikákat nem alkalmazhat, állandóan konfliktusokkal küzd, még békeidőben is, nem hogy most a kiélezett orosz-ukrán helyzet idején.

livengood 2014.10.06. 00:48:53

Az állandóan diktatúrát kiáltók a demokrácia védelmét teszik nehezebbé. Körülbelül eddig lehet igaza TG-nek.

Mert, ha tévesen diktatúrát is kiált az ellenzék java, - nem csak a profi politika csinálók, de a tenni akaró polgárok is - akkor is feladata egy demokratának,hogy figyelmeztessen. Nem a demokrácia - diktatúra képzelt határának átlépésére - ami hülyeség, hisz ez egy folyamat, éles választó vonal valóban nincs - hanem a demokrácia romló minőségére kellene figyelmeztetnie legalább annyiszor ahányszor megfeddi azokat akik állandóan diktatúráznak.

Ráadásul a nemzetközi tér kedvezőtlenebbé válása miatt egyre fontosabb lenne, hogy a politikával foglalkozó értelmiség - pl. egy politológus akár - elemzésben, vagy akár "esszéisztikusabb" szövegben, fecsegő blogposztban, bárhol, de tegye szóvá a demokráciát szűkítő lépéseket. Ugyanis határainknál egy autoriter hatalom komoly háborúra készülődik.

Hiba azt nem látni, hogy egy elbizonytalanodó Európában - amit az orosz fenyegetés eredményezhet, aminek elérésén eséllyel dolgozik Putyin úr - a Magyarországot 2/3-al kormányzó párt demokrácia felfogása milyen veszélyeket rejt számunkra. Egy káoszba süllyedt működés képtelen Európai Unióban hirtelen áthelyeződhetnek a hangsúlyok, az unió nyugati fele hirtelen elviselhetetlen tehernek érezheti Kelet-Európát. Könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a most még elégséges demokrácia minimum, a szabad választás és a szabad vélemény nyilvánítás is illúzióvá válik.

Sokaknak, így TG-nek is az a hibája, hogy nem tekintenek ki a világpolitika harcmezőjére. Nem figyelnek a távlatokra. Én legalábbis ezzel magyarázom, hogy a demokrata TG miért húzódozik a magyar demokrácia értékelésétől, féltésétől.

Ha nem fenyegetne bennünket a külvilág, igazat adnék neki. Akkor lenne időnk. Így viszont látom a mulasztását.
Politikai Innováció - Politológusblog a más minőségekért